Silesia
MIEDZIOWE CENTRUM UBEZPIECZEŃ
powrót

ERGO Hestia

Ergo Hestia oddała do dyspozycji Klientów trzy możliwości zgłoszenia szkody:

- przez internet, wykorzystując formularze dostępne na www.ergohestia.pl w oknie "Zgłoś szkodę" po prawej stronie ekranu,

- przez telefon, do dyspozycji Klientów są konsultanci. Aby powiadomić o zdarzeniu w tradycyjny sposób, wystarczy zadzwonić pod numer infolinii:

- przez eKonto, Wchodząc na stronę www.ekonto.ergohestia.pl możesz aktywować własne eKonto. Po  zalogowaniu, klikając w zakładkę „Szkody -›
zgłoszenie szkody możesz dokonać pełnego zgłoszenia większości szkód, najczęściej bez konieczności dosyłania jakichkolwiek papierowych
dokumentów. Po zakończeniu procesu zgłoszenia otrzymasz potwierdzający je dokument i będziesz mógł śledzić przebieg likwidacji szkody przez
internet. Tą samą drogą otrzymasz decyzję o przyznaniu odszkodowania.